Kiểm tra tên miền Tìm tên miền cho bạn...

Xin vui lòng nhập các ký tự hình bên dưới vào hộp văn bản được cung cấp.

TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
com 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
net 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
org 1 280,000 đ 230,000 đ 280,000 đ
info 1 280,000 đ 230,000 đ 280,000 đ
biz 1 325,000 đ 325,000 đ 100,000,000 đ
us 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
cc 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
asia 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
name 1 229,000 đ 195,000 đ 229,000 đ
mobi 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
com 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
net 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
org 1 280,000 đ 230,000 đ 280,000 đ
info 1 280,000 đ 230,000 đ 280,000 đ
biz 1 325,000 đ 325,000 đ 100,000,000 đ
asia 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
tel 1 340,000 đ 289,000 đ 340,000 đ
name 1 229,000 đ 195,000 đ 229,000 đ
mobi 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
pro 1 360,000 đ 306,000 đ 360,000 đ
xxx 1 2,400,000 đ 2,400,000 đ 2,400,000 đ
TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
us 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
nl 1 227,000 đ 193,000 đ 227,000 đ
cc 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
asia 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
eu 1 250,000 đ N/A 250,000 đ
me 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
ws 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
tv 1 685,000 đ 550,000 đ 685,000 đ
bz 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
mn 1 910,000 đ 910,000 đ 910,000 đ
in 1 340,000 đ 340,000 đ 340,000 đ
es 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
de 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
co.uk 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
co 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
ca 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
cc 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
me 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
tel 1 340,000 đ 289,000 đ 340,000 đ
ws 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
name 1 229,000 đ 195,000 đ 229,000 đ
tv 1 685,000 đ 550,000 đ 685,000 đ
mobi 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
co 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
pro 1 360,000 đ 306,000 đ 360,000 đ
xxx 1 2,400,000 đ 2,400,000 đ 2,400,000 đ
TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
tel 1 340,000 đ 289,000 đ 340,000 đ
name 1 229,000 đ 195,000 đ 229,000 đ
mobi 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
pro 1 360,000 đ 306,000 đ 360,000 đ
xxx 1 2,400,000 đ 2,400,000 đ 2,400,000 đ
TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
us 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
nl 1 227,000 đ 193,000 đ 227,000 đ
asia 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
eu 1 250,000 đ N/A 250,000 đ
me 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
tv 1 685,000 đ 550,000 đ 685,000 đ
bz 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
in 1 340,000 đ 340,000 đ 340,000 đ
es 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
de 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
co.uk 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
co 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
ca 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
TLD Năm đăng ký tối thiểu Đăng ký Chuyển Gia hạn
com 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
net 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
org 1 280,000 đ 230,000 đ 280,000 đ
info 1 280,000 đ 230,000 đ 280,000 đ
biz 1 325,000 đ 325,000 đ 100,000,000 đ
us 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
nl 1 227,000 đ 193,000 đ 227,000 đ
cc 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
asia 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
eu 1 250,000 đ N/A 250,000 đ
me 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
tel 1 340,000 đ 289,000 đ 340,000 đ
ws 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
name 1 229,000 đ 195,000 đ 229,000 đ
tv 1 685,000 đ 550,000 đ 685,000 đ
mobi 1 460,000 đ 460,000 đ 460,000 đ
bz 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
mn 1 910,000 đ 910,000 đ 910,000 đ
in 1 340,000 đ 340,000 đ 340,000 đ
es 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
de 1 280,000 đ 210,000 đ 280,000 đ
co.uk 1 205,000 đ 205,000 đ 205,000 đ
co 1 610,000 đ 610,000 đ 610,000 đ
ca 1 360,000 đ 360,000 đ 360,000 đ
pro 1 360,000 đ 306,000 đ 360,000 đ
xxx 1 2,400,000 đ 2,400,000 đ 2,400,000 đ
com.vn 1 630,000 đ 0 đ 330,000 đ
vn 1 750,000 đ 0 đ 455,000 đ
net.vn 1 630,000 đ 0 đ 330,000 đ