Jun 14th Thông báo lỗi bảo mật hệ điều hành Microsoft Windows

Kính gửi Quý khách hàng Hiện nay, hệ điều hành Microsoft Windows vừa có lỗi bảo mật mới. Kính đề nghị Quý khách hàng rà soát cập nhật bản vá mới nhất đối với lỗ hổngCVE-2017-8543 | Windows Search Remote Code Execution Vulnerability (ngày 13/06/2017) Lỗ hổng này có mức ... Xem tiếp »