Nov 6th Hỗ trợ template Microsoft Windows 2016

Kính gửi Quý khách hàng,Kể từ ngày 06/11/2016, BNode đã hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows Server 2016 bản Data Center trong hệ thống template cung cấp dịch vụ cho khách hàng.Chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều template nữa trong thời gian tới để phục vụ Quý khách hàng được tốt ... Xem tiếp »