Kính gửi Quý khách hàng

Hiện nay, hệ điều hành Microsoft Windows vừa có lỗi bảo mật mới. Kính đề nghị Quý khách hàng rà soát cập nhật bản vá mới nhất đối với lỗ hổng
CVE-2017-8543 | Windows Search Remote Code Execution Vulnerability (ngày 13/06/2017)

Lỗ hổng này có mức độ ảnh hưởng tương như như MS 17-010, cho phép hacker điều khiển từ xa các server + OS windows phiên bản khác nhau.

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-8543

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance

Trân trọng.

  
 
 


Wednesday, June 14, 2017

« Trở về